Tempelsøvn

I Kina findes et skriftsprog, som kun er kendt og brugt af kvinder. Dette kvindelige skriftsprog er bemærkelsesværdigt. Et eksempel: I almindelig sprogbrug vil man bruge et ord som inkubation om noget, der drejer sig om tiden for et sygdomsudbrud. I det kvindelige skriftsprog i Kina skifter man ordet inkubation ud med ordet tempelsøvn, og man bruger det meget bredere.

Inkubationtid – sygdom eller helbredelse

I disse coronavirus-tider tales der om inkubationstid – hvor længe det tager fra at corona-smittestoffet er kommet ind i kroppen til at sygdommen ses i udbrud.

Og slår du op i den almindelige ordbog, beskrives begrebet inkubation entydigt som noget, der har med sygdom at gøre.

Men går du tilbage i historien blev begrebet inkubation brugt i sammenhæng med andre processer end sygdom. Inkubation er f.eks. blevet brug i forbindelse med helbredelse eller udrugning.

Inkubation synes i sin grundform slet og ret at beskrive den tid der går, fra at der tilføjes noget, og til at det tilføjede gør sin virkning. Ordet inkubation kommer fra latin ´incubatio´, og betyder at hvile sig et sted.

Begrebet tempelsøvn

I det oprindelige kinesiske kvinde-skriftsprog, som kaldes Nu Shu (“kvinders skrift”), møder vi begrebet tempelsøvn. Og her bruges det, når noget er undervejs og tager en bestemt tid, før der kommer et resultat. Altså; det dækker den brede forståelse af inkubation.

Også i andre dele af verden, hvor man ser på virkninger af, at noget får lov til at være undervejs, bruges begrebet tempelsøvn. Tempelsøvn beskrives som de syges søvn en hellig nat i et helligt rum. Når de syge således sover dér, vil Den Hellige Moder/Maria/ Quanyin komme til dem i drømme, og åbenbare hvad der skal gøres for, at helbredelsen indtræffer.

Xi Wangmu – Den hellige taoistisk moder til alle tider.

Lidt om skriftsproget Nu Shu

Nu shu er et skriftsprog, der er tusind år gammelt, og det udvikledes og anvendtes af kvinder, fordi mændene ikke tillod dem at lære at læse og skrive. Kvinder har gennem tiden lært sproget af deres mødre og bedstemødre.

I sin form er Nu Shu småt og simpelt. Det er let at tyde for det trænede øje, men bogstaveligt talt ubetydeligt for dem, der ikke ved, hvad de skal se efter. Nu Shu blev tegnet mellem de lodrette linjer i traditionel kinesisk skrift, eller syet på lommetørklæder, vifter og servietter og sendt som beskedne gaver.

I dag er Nu Shu stadig et levende sprog i enkelte kvindekredse i Kina. Men Nu Shu blev først offentlig kendt i 1950 i Hunan provinsens bjerge. I 1982 blev sproget samlet og oversat for første gang.

Tempelsøvn og Laotze

Når Nu Shu oversætter Laotze´s visdom fra Tao The Ching, sker der noget interessant. Det kan vi f.eks. se i oversættelse af vers 60. I den traditionelle oversættelse af vers 60 fremhæves og hyldes fremgangsmåder, hvormed man lykkes med at lede et stort land. I Nu Shu, giver man vers 60 overskriften ´Tempelsøvn´, og man beskriver en tid, hvor der opstår noget særligt, for at man overhovedet kan blive en god leder.

Tempelsøvn

En vis kvinde ved, at for at souffléen skal blive god, må hun ikke åbne ovnen for tidligt eller ryste skålen unødigt.

Giv dig tid og plads til at udvikle dine potentialer helt. I takt med at din kraft vokser, vil du være mindre modtagelig for det onde. Du har lært at gå uden om det.

Hvis du ikke vil være offer, ophører undertrykkelsen.

I Nu Shu-oversættelsen af vers 60, fremhæves en bestemt gevinst, ved at at give alt det væsentlige plads og tid: Man vokser fra. Man falder ikke længere for – eller forfalder til – det onde.

God vind til alle jer derude, som skal tage ansvar for at være myndige og kloge smittebærere.

Kærlig hilsen Jonnah

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.