At blive et helt menneske igennem bevægelse

Velkommen til min hjemmeside Tao Qigong Heling. 

Her vil du blive præsenteret for Qigong i følge Neigong traditionen, som rækker langt ud over at være et mindful afspændingsredskab eller et opvarmnings-supplement til Tai Chi.


Begrebet Tao

Beskriver vejen til enhed/helhed. Tao-tilstanden nås igennem hengivelse til det, du allerede har med dig. Et godt liv leves uden anstrengelse og egoistisk stræben efter forandring. Tao findes ved at følge din medfødte sjælelige evne til at:

  1. værdsætte
  2. lære af
  3. arbejde med

hvad end der sker i hverdagslivet. (Benjamin Hoff , “The Tao of Pooh – the principles of Taoism demonstrated by Winnie-the-Pooh”).

Qigong i følge Neigong traditionen

Er kendetegnende ved koreografiske bevægelser, som kultiverer kroppens livsenergi. I Qigong i følge Neigong traditionen ligger fokus på neurologiske og bevidsthedsmæssige processer og ikke på meridianer.

Begrebet Heling

Forstås som en indefra kommende spontanhelbredelse, som involverer fysisk, emotionel, mental og spirituel mestring, ud fra hvad mennesket allerede har med sig.


Du kan opleve Tao Qigong Heling i Hobro i Midtjylland samt i Hundested på Nordsjælland.

Se mere om ´Qigong og Heling´ samt ´Qigong og Tao´ her.

Qigong på Anholt

Tao Qigong Heling:

  • Tager udgangspunkt i, at Qigong i Asien oprindeligt blev brugt som et terapeutisk redskab for fysisk og spirituel vækst hos det enkelte menneske. Og at hvert menneske har sin egen unikke vej.
  • Inkluderer samtalekunst, positurers sjælelige indvirkning, mytologi, energistrømme i de dybere lag af mennesket og taoistisk filosofi.
  • Er en arbejdsmetode indenfor Qigong, som jeg opfandt og udviklede i årene 2000 – 2013 ud fra min egen faglige, spirituelle og personlige baggrund.
  • Metoden opdateres løbende med den nyeste viden og erfaring på området.

På min hjemmeside kan du:

Mit navn er Jonnah M. A. Nielsen.

Jeg har Qigong-værksted i Hobro i Midtjylland og Hundested på Nordsjælland.