Qigong, meditation og spiraler

Her vil jeg beskrive lidt mere omkring to vigtige redskaber, som har en særlig plads i  Tao Qigong Heling. Det kan give dig en ide om, hvordan Qigong, meditation og spiraler samarbejder i helbredelses-processer. Hvad er kendetegnende ved det meditative aspekt af Tao Qigong Heling? og hvad er kendetegnende ved bevægelsesaspektet i Tao Qigong Heling?

Lys-, smil- eller vand-Meditation

Disse Meditationer i Tao Qigong Heling skaber et indre rum, hvor de helbredende faktorer gives et større felt at operere på. Meditationerne i sig selv er ikke helbredende, men Meditationerne faciliterer helbredelse.

Genstanden for Meditationen er lysets, smilets eller vandets natur, som den manifesterer sig inde i kroppen. Åndedrættet spiller en væsentlig rolle i Meditationerne. At meditere i følge lysets, smilets eller vandets natur har i Tao Qigong Heling flere facetter og gradueringer – alt efter hvor du selv er i din feminine/maskuline balance.

Når du bruger lys-meditation i din Qigong, handler det om at bringe højere bevidsthed ind i øvelserne. Det vil sige, at du arbejder med højere følelser, som giver fred på spirituelt og universelt plan.

Når du bruger smilets meditation i din Qigong, handler det om at du er iagttagende, uforudindtaget, ærligt og inderligt tilstede overfor det, der foregår i energimatrix. Smilet er et indre smil, og ikke et ydre smil.

Når du bruger vand-meditation i din Qigong, handler det om at du sænker og opløser blokeret energi. Du lader den opløste energi gå med tyngdekraften ud gennem kroppen.

Jeg har medtaget et vers her fra Tao Te Ching – frit oversat efter Derek Lin – som beskriver Tao tilstanden. Tao tilstanden kan nogle gange vise sig igennem vand, andre gange igennem lys og andre gange igen igennem smilet. Taos natur indeholder i virkeligheden alle tre naturer.

Tao, det evige navnløse

Selv om Tao er simpel og umærkelig

Kan det ikke behandles som noget underdanigt af folk

 

Hvis en god leder holder sig til Tao

vil alle andre følge efter af dem selv

Når himmel og jord samles i harmoni

vil regnen dale blidt

Folket vil ikke behøve at fremtvinge noget

alt vil falde på plads af sig selv.

   

Spiral Qigong

Spiral Qigong følger først og fremmest Neigong-traditionen. Traditionen giver anvisning på, hvordan man igennem bevægelse slipper ego-styring og gennem transmutation og transformation erstatter den med spirituelle kvaliteter såsom: tilgivelse, tålmodighed, medfølelse, ydmyghed, klarsyn, kærlighed.

Spiral Qigong er karakteristisk ved to ting: rytme og retning.

Qigong-bevægelsernes rytme består af skiftevis blidhed og fasthed. Det blide og faste afløser hinanden i en uendelighed, og der hvor skiftet opstår, fremkommer en dirren, – en form for tavs bøn.

Qigong-bevægelserne retning efterligner fænomener som fiskestimer, fugleflugt, mælkevejens bane, biernes eller myrernes synkrone samarbejde. På sammen måde som disse ydre naturfænomener arbejder samstemmende, på sammen måde samstemmes dit indre igennem bevægelsernes karakteristika.

Spiral Qigong indeholder en del balancetræning, men er samtidig meget dvælende i sin natur. Basis-åbnere indenfor Spiral Qigong er et kapitel for sig, og disse er vigtige at praktisere, for at du overhovedet kan stabilisere formen. 

Spiral Qigong er poetisk. Dens sprogbrug indeholder arketyper/symboler, som hjælper den praktiserende til at leve i overensstemmelse med `det at være menneske` på et dybt spirituelt plan (Shengong).

Spiral Qigong opøver en syntese af maskuline og feminine kræfter hos den praktiserende. Derved opløses ikke kun stress i nervesystemet men også i sjælen. Ligesom der opbygges energi-reserver, som der kan tæres på i det lange løb.

Der optrænes en cirkulation dybt inde i kroppen, og det er således ikke overflademeridianerne der fokuseres på, men de dybere energistrukturer i kroppen som f.eks. nerveplexus. Spiralmetoden tvister og drejer og trækker aldrig en ret linje. Det er måden, hvorpå du opdager dit eget indre terræn.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er 013-e1525293404591-630x1024.jpg

Qigong, meditation og spiraler – fokus og Heling

Når du bruger et meditativt fokus sammen med Qigong, vil du opleve at den indre helbredelseskraft træder tydeligere igennem. Når du lære om Spiral Qigong vil du komme til den spirituelle del af din Qigong-praksis.