Månedsarkiv: februar 2019

Realisme og spiritualitet

Den anden dag fandt jeg min ordbog frem og slog ordet ´realisme´ op. Jeg fik følgende: realisme er en holdning der tager udgangspunkt i virkelige forhold og hvad der er praktisk gennemførligt. Jeg slog også ordet ´spiritualitet´ op i ordbogen og fik følgende: spiritualitet er en evne til at udtrykke sig ud fra en bevidst sjælelig begavelse. Og jeg stillede mig selv spørgsmålet: Hvordan har realisme og spiritualitet det i dagens Danmark?

De fleste mennesker kan godt lide ordet ´realisme´, og det er let at komme til at bruge det i  flæng om hvad som helst, uden hensyntagen til de virkelige forhold, eller hvad der er praktisk gennemførligt.

Flere og flere har det også godt med ordet ´spiritualitet´, men bruger det desværre også i flæng og uden hensyntagen til, om der virkelig er tale om nogen bevidst sjælelig begavelse.

Realisme og spiritualitet hører sammen

En spændende og meningsgivende øvelsen kunne være at sætte de to ord sammen.

Min påstand i dette blog-indlæg er, at realisme ikke kan fungere uden spiritualitet – og at spiritualitet ikke kan fungere uden realisme. Realisme og spiritualitet hører simpelthen sammen som et uadskilleligt par. Du kan godt skille dem af, men så begynder tingene at smuldre.

Alle mennesker har en sjæl. Sjælen er en realitet, uanset om du bruger den eller ej. Og sjælen bliver en virkelig og praktisk medspiller i dig, i det øjeblik du følger tilskyndelsen til at gøre noget berigende og fører det ud  livet, uden at nogen har krævet det af dig.

Der er altid tale om noget, som beriger alt omkring dig og som ingen har bedt om.

Hvorfor fungere det mon sådan?

Fordi vi ofte møder os selv og andre mennesker med bestemte krav, som kun tilfredsstiller egoismen og ikke beriger sjælelivet. Derfor må vi undgå tilstedeværelsen af krav.

Et eksempel på realisme og spiritualitet i Qigong

Du føler dig træt indvendig. Det værker i den nederste del af ryggen som bare pokker, og alt hvad du skal have gjort skrider trængt frem, uden dit nærvær. Du kan kun tænke på at du har ondt, og at du er træt. Du føler dig brugt/ overbrugt – måske ligefrem misbrugt, hvis du skal være helt ærlig. Alt dette sker med dig, uden at du kan sætte ord på, hvad der egentlig er i vejen – og det irriterer dig yderligere.

Du ville ønske, at du kunne se en vej ud af denne tilstand. Ja, tænkt hvis nu der kunne komme mere stabilitet ind i dine tanker og følelser – og mere stabilitet ind i din krop. Så måske det blev muligt at ´se himlen for bare skyer´.

Og dette her ved Tao Qigong præcist noget om. Der findes ligefrem en øvelse som hedder ´hænder vandrer med skyer´. Om du laver øvelsen med åbne led eller med lukkede led gør hele forskellen på, om øvelsen virker eller ej.  Og så skal du ´vandre med skyerne´ i dine følelser.

Stabilitet – Åbne led og følelser i Qigong

At have åbne led i Qigong handler om at udføre bevægelser, uden at holde din krops led i låste stillinger. Det er noget, du lærer en hel masse om i praksis, og som kun kan beskrives fattigt her ved computertasterne. Leddene i skuldrene, leddene i hoften og leddene i ryggen bevæges og åbnes på en legende og cirklende måde. Det taler til dit indre legende barn, og føles dermed mere behageligt og rigtig – og uden krav 🙂

At lade følelserne vandre med skyerne 🙂 ja, bare sætningen kan jo gøre en glad. ofte er vi bange for vore følelser – måske især hvis de er vrede eller sorgfulde. Men når du lader dem vandre bevidst gennem dine hænder som skyer, – ja, hvad sker der så? De bliver medgørlige, acceptable og helt OK. Det er ubeskriveligt, hvordan det egentlig sker. Det skal opleves – og det kan opleves af enhver, som ønsker bevidsthed.

Er det trylleri eller realisme?

Det er begge dele ! Det er sjælelig begavelse, som er praktisk gennemførlig – sjælen virker her og nu i det daglige.

Spirituel realisme

Marianne Williamson siger noget om spirituel realisme:

Spirituelle teknikker kan aldrig fejle.

Spørgsmålet er ikke om de virker,

men om hvorvidt vi rent faktisk praktiserer dem.

Kærlig hilsen Jonnah

Find uden at tage

I sine smukke fabuleringer over taoismens væsen skriver Ray Grigg lidt om det at give og at få. Hvordan giver vi til og hvordan får vi fra hinanden som mennesker? Han siger, at det først og fremmest handler om dette: Find uden at tage.

At finde uden at tage kan for Ray Grigg kortes ned til følgende lille lyriske indslag:

Giv og der bliver givet

modtag og der bliver modtaget

men man kan ikke få ved at tage.

Søg uden at forvente

find uden at tage.

Det lyder så enkelt, og det ser så enkelt ud, når du læser det. Men det der ser så enkelt ud, kan nogen gange være virkelig svært for vores verstlige og logiske hjerner at forstå.

Jeg vil gerne forsøge at hjælpe det lidt på vej:

Giv og der bliver givet

For mig er der ren overflod i denne sætning.

Når du giver til andre, kan det jo være alt, lige fra en buket blomster til en invitation til stille meditativt samvær, eller et krus skummende øl, eller en billet til en koncert… eller noget helt femte.

Det interessante er måske netop, at du selv bliver givet noget, når du giver. Hvad er det mon, du bliver givet? Bliver du givet det, du selv forventede? Måske ikke. Men det kan være du får noget helt andet. Hvis du lukker øjnene og hjertet op.

Modtag og der bliver modtaget

For mig er der en given-slip i denne sætning.

Der er også et stort mod i sætningen.

Når du giver slip, åbner du dig. Du bliver modig og modtager uden forbehold eller egen-tolkninger. Du forsøger at være et andet menneske helt nær, for at få af dets indsigt og historie. Det kan være en indsigt, som du også kender til. Men det kan også være en indsigt, som er helt ny for dig.

Den store kunst er at forblive åben, frygtløs. Og så vil du netop opleve, at den anden også modtager dig.

Men man kan ikke få ved at tage

Og her kommer så stedet, hvor vi utallige gange går fejl af både os selv og hinanden som mennesker. Vi bestemmer os på forhånd for, hvad det er, vi vil have ud af at være sammen med andre mennesker.

Vi tror at det, at være sammen med andre mennesker, er et stort ego-tag-selv-bord.

“jeg ønsker og drømmer om at få dette af dig, du skal give mig dette”

“og du kan få dette af mig, det er hvad jeg ønsker og drømmer om at give dig”

Det er her, man kan få en knude i maven og stress i nervesystemet.

Man kan ikke få ved at tage.

Man kan ikke få ved at tage.

Gabriele Münter – Louisiana 2018, udsnit

Søg uden at forvente

Jeg tror vi alle har prøvet det: vi har ingen bestemte forventninger til det, vi kommer til. Vi har ingen skjulte eller åbenlyse dagsordener. Vi har ingen bestemte mål. Vi søger bare et eller andet, som vil minde os om det at være menneske.

Inspireret af Thomasevangeliet vers 2: Søg og du skal finde – når du finder, vil du måske blive lidt rystet, men du vil også undre dig på smukkeste vis – og i sidste ende vil du selv blive herre over det, du finder. 

Find uden at tage

Her får jeg blot lyst til at sige:

Når du ikke tager noget bestemt, får du alt det, du skal have.

Hvis du tager noget bestemt, kan du risikerer at få noget, som nok dit ego tror, det behøver, – men som sjælen ikke kan bruge til noget som helst.

Tusind tak for din opmærksomhed i dette blog-indlæg.

Kærlig hilsen Jonnah