Månedsarkiv: marts 2020

I begyndelsen er bevægelsen

Et menneske er ingenting uden bevægelse. Det første som sker, når vi bliver skabt som levende væsner på jorden, er bevægelse. Uden rytme, svingning, position – intet manifesteret liv. I begyndelsen er bevægelsen.

Krisehåndtering – tanker, følelser og krop

I denne uge af corona-krisen melder sundhedsstyrelsen ud, at danskerne har forstået de fysiske aspekter ved krisen; at holde god hygiejne og afstand. Men at der nu fremover må fokuseres mere på danskernes mentale og emotionelle sundhed. Hvordan vi psykisk håndterer det store arbejdspres i sundhedssektoren og isolationen fra vores netværk. Og i den anledning fremlægger sundhedsstyrelsen derfor nogle mentalhygiejniske krise-retningslinjer.

På det psykologiske og spirituelle område har vi i Danmark en lang tradition for at tilbyde mennesker krisehjælp. Krisehjælp der fokuserer på, hvordan vi bevidsthedsmæssigt og følelsesmæssigt klarer svære ting, som vi bliver udsat for. Mange af de traditionelle psykologiske og spirituelle tilbud ser også på kroppen. Det, som bliver flyttet og helbredt på tanke- og følelsesplan, afrundes ofte med en form for fysisk behandling eller berøring.

Kroppens bevægemønstre og stjernekroppen

Jeg har altid interesseret mig for krisehåndtering og helbredelse både på det almindelige psykologiske plan og ikke mindst på det dybere spirituelle plan. Og på min rejse igennem mindfulness-/meditationsforløb, samtaleterapier, healingssceancer, massagebehandlinger og readinger/clairvoyancesceancer må jeg tilstå, at jeg har erfaret, at der mangler noget væsentligt.

Det jeg gentagende har erfaret igennem snart 30 år – i min egen krop og hos andre mennesker – er at kroppen og sindet altid vender tilbage til gamle livshæmmende vaner, med mindre krop og sind samarbejder igennem selvudførte bevægemønstre. Og der er ikke tale om hvilke som helst bevægemønstre. Det drejer sig om særlige bevægemønstre, som støtter energikroppen – støtter de processer som foregår i samspillet mellem f.eks. nerveplexus, energiporte og aura.

I begyndelsen er bevægelsen – en universel tilrettelagt bevægelse, som spejler menneskets oprindelse – både fysisk og spirituelt!

Jeg vil i resten af dette blog-indlæg kalde denne energikrop for stjernekroppen. At bruge stjernekroppen som begreb og billede kan minde os om, at de energier der støtter vores fysiske krop er som stjerner, der synger sammen og danner et stjerne-net, et stjernebillede. Og dette stjernebillede holder vores fysiske krop sund og samlet – hvis vi forstår at opvække og bevæge det!!

Det er min erfaring, at når du helbreder, så sker det i og med, at det enkelte menneske foretager egne-bevægelser, som cerimonelt og koreografisk støtter stjernekroppen.

Åndedræt og knogler – bevægelse og bevidsthed

Åndedrættet

I Neigong- traditionen indenfor Qigong har åndedrættet en unik særstatus. Åndedrættet ilter kroppen. Men åndedrættet hænger også nøje sammen med, hvordan du på et psykologisk plan tager livet og dig selv ind, samt skiller dig af med det, du ikke længre skal bruge.

Dette åndedræt påvirker din måde at bevæge dig på i livet. Ligesom din måde at bevæge dig på i livet påvirker åndedrættet.

I Qigong-værkstedet ser vi symptomerne på en svag åndedrætskapacitet. Vi ser en brystkasse der falder sammen og som udviser lav vitatiltet. Og vi ser arme og fingre uden kraft og fylde. Vi ser en favn, der har svært ved at favne livet, som det er.

Når vi får trænet krop og sind til at gå ind i stjernekroppens bevægelser igen, ser vi en brystkassen, der fungerer som en blød og rund hule for hjertet. Vi ser arme, der er udholdende og stærke, og vi ser hænder, der er åbne og vitale. Bevidsthesmæssigt opnås rummelighed og accept.

Knoglerne

Ligeledes har konglestrukturen en unik særstatus i Neigong-traditionen indenfor Qigong. Knoglerne i kroppen, ikke mindst rygraden, er station for utallige energiporte og nerveporte. Disse porte i tilknytning til knoglerne sørger for at leddene er fleksible. Men de sørger også for, at vital energi maximerer neuronernes og dermed kroppens ydeevne. Og på psykologisk plan sørger knogleportene for, at vi reagerer instinktivt klogt i pressede situationer.

Knogleportene påvirker din måde at bevæge dig på i livet. Ligesom måden at bevæge dig på i livet påvirker knoglepotene.

I Qigong-værkstedet ser vi symptomerne på svage knogleporte. Vi ser en ludende eller overspændt kropsholdning. Det er som et træ med en træt og slidt stamme, utilstrækkelige rødder og en vissen krone. Vi ser smerter, der vender tilbage igen og igen og igen. Vi ser sammentrækning eller slaphed. Og vi ser for hurtige eller for viljesløse bevægelser – og beslutninger!! Vi ser et menneske på en vej, hvor det er svært at holde en væsentlig retning.

Når vi får trænet krop og sind til at gå ind i stjernekroppens bevægelser igen, ser vi en rygsøjle der nu står af sig selv – også i siddende stilling !! Vi ser en knoglestruktur, der synger af liv. Vi ser styrken til at at bære, fortage vægtskifte og valg. Vi ser en knoglestruktur, der kan balancere hele kroppen og hele livet – i forskellige stillinger og situationer. Bevidsthedsmæssigt opnås pondus og erfaringsbaseret intelligens.

Gustav Doré – Det tabte paradis

I begyndelsen er bevægelsen

Hvorfor glemmer/overser vi at bevæge os cerimonelt og koreografisk i overensstemmelse med stjernekroppen? Det har virkelig været en gåde for mig, siden jeg var barn. Dengang stillede jeg for første gang spørgsmålet: hvad får min krop til at bevæge sig, så den bliver glad, udholdende og syngende?

Og det var ofte med øjnene vendt mod stjernehimlen, jeg stillede det spørgsmål. Enten siddende i mit yndlingstræ eller liggende i min seng ved sovetid.

Kærlig hilsen Jonnah

Tempelsøvn

I Kina findes et skriftsprog, som kun er kendt og brugt af kvinder. Dette kvindelige skriftsprog er bemærkelsesværdigt. Et eksempel: I almindelig sprogbrug vil man bruge et ord som inkubation om noget, der drejer sig om tiden for et sygdomsudbrud. I det kvindelige skriftsprog i Kina skifter man ordet inkubation ud med ordet tempelsøvn, og man bruger det meget bredere.

Inkubationtid – sygdom eller helbredelse

I disse coronavirus-tider tales der om inkubationstid – hvor længe det tager fra at corona-smittestoffet er kommet ind i kroppen til at sygdommen ses i udbrud.

Og slår du op i den almindelige ordbog, beskrives begrebet inkubation entydigt som noget, der har med sygdom at gøre.

Men går du tilbage i historien blev begrebet inkubation brugt i sammenhæng med andre processer end sygdom. Inkubation er f.eks. blevet brug i forbindelse med helbredelse eller udrugning.

Inkubation synes i sin grundform slet og ret at beskrive den tid der går, fra at der tilføjes noget, og til at det tilføjede gør sin virkning. Ordet inkubation kommer fra latin ´incubatio´, og betyder at hvile sig et sted.

Begrebet tempelsøvn

I det oprindelige kinesiske kvinde-skriftsprog, som kaldes Nu Shu (“kvinders skrift”), møder vi begrebet tempelsøvn. Og her bruges det, når noget er undervejs og tager en bestemt tid, før der kommer et resultat. Altså; det dækker den brede forståelse af inkubation.

Også i andre dele af verden, hvor man ser på virkninger af, at noget får lov til at være undervejs, bruges begrebet tempelsøvn. Tempelsøvn beskrives som de syges søvn en hellig nat i et helligt rum. Når de syge således sover dér, vil Den Hellige Moder/Maria/ Quanyin komme til dem i drømme, og åbenbare hvad der skal gøres for, at helbredelsen indtræffer.

Xi Wangmu – Den hellige taoistisk moder til alle tider.

Lidt om skriftsproget Nu Shu

Nu shu er et skriftsprog, der er tusind år gammelt, og det udvikledes og anvendtes af kvinder, fordi mændene ikke tillod dem at lære at læse og skrive. Kvinder har gennem tiden lært sproget af deres mødre og bedstemødre.

I sin form er Nu Shu småt og simpelt. Det er let at tyde for det trænede øje, men bogstaveligt talt ubetydeligt for dem, der ikke ved, hvad de skal se efter. Nu Shu blev tegnet mellem de lodrette linjer i traditionel kinesisk skrift, eller syet på lommetørklæder, vifter og servietter og sendt som beskedne gaver.

I dag er Nu Shu stadig et levende sprog i enkelte kvindekredse i Kina. Men Nu Shu blev først offentlig kendt i 1950 i Hunan provinsens bjerge. I 1982 blev sproget samlet og oversat for første gang.

Tempelsøvn og Laotze

Når Nu Shu oversætter Laotze´s visdom fra Tao The Ching, sker der noget interessant. Det kan vi f.eks. se i oversættelse af vers 60. I den traditionelle oversættelse af vers 60 fremhæves og hyldes fremgangsmåder, hvormed man lykkes med at lede et stort land. I Nu Shu, giver man vers 60 overskriften ´Tempelsøvn´, og man beskriver en tid, hvor der opstår noget særligt, for at man overhovedet kan blive en god leder.

Tempelsøvn

En vis kvinde ved, at for at souffléen skal blive god, må hun ikke åbne ovnen for tidligt eller ryste skålen unødigt.

Giv dig tid og plads til at udvikle dine potentialer helt. I takt med at din kraft vokser, vil du være mindre modtagelig for det onde. Du har lært at gå uden om det.

Hvis du ikke vil være offer, ophører undertrykkelsen.

I Nu Shu-oversættelsen af vers 60, fremhæves en bestemt gevinst, ved at at give alt det væsentlige plads og tid: Man vokser fra. Man falder ikke længere for – eller forfalder til – det onde.

God vind til alle jer derude, som skal tage ansvar for at være myndige og kloge smittebærere.

Kærlig hilsen Jonnah