At blive et helt menneske igennem bevægelse

Tak fordi du besøger min hjemmeside: Tao Qigong Heling.

Her vil du blive præsenteret for en Qigong-form som rækker langt ud over at være et mindful afspændingsredskab eller et opvarmnings-supplement til Tai Chi.

Lidt forklaring på ordene:

Begrebet Qigong står for bevægelser, som optimerer kroppens livsenergi. I Tao Qigong Heling praktiseres Qigong ifølge Vandmetode-bevægelse og -meditation.

Begrebet Heling forstås som en indefra kommende spontanhelbredelse, og Heling skal ikke forveksles med begrebet Healing.

Begrebet Tao er en tilstand af enhed/helhed, som søges beskrevet i Taoismen. Her vil jeg lade medfølge et par ord om Taoismens simple leveregler fra “The Tao of Pooh – the principles of Taoism demonstrated by Winnie-the-Pooh” af Benjamin Hoff:
The basic Taoism, that we are concerned with here, is simply a particular way of appreciating, learning from, and working with whatever happens in everyday life.
Oversat til dansk kan det lyde: Den grundlæggende Taoisme, som vi er optaget af her, er simpelthen en særlig måde at værdsætte, lære af og arbejde med, hvad end der måtte ske i hverdagslivet.

Qigong på Anholt

Tao Qigong Heling:

  • Tager udgangspunkt i, at Qigong i Asien oprindeligt blev brugt som terapeutisk redskab for fysisk og psykisk forandring og vækst hos det enkelte menneske. Og at hvert menneske har sin egen unikke vej.
  • Hviler på Qigongs udsøgte terapeutiske og kunstnerisk-energetiske potentialer, som f.eks. samtalekunst, positurers sjælelige indvirkning, mytologi, energistrømme i de dybere lag af mennesket og taoistisk filosofi.

Tao Qigong Heling er en metode, jeg opfandt og udviklede i årene 2000 – 2013 ud fra min egen faglige, spirituelle og personlige baggrund.

På min hjemmeside kan du:

Mit navn er Jonnah M. A. Nielsen. Jeg er bosiddende i Hobro.