At blive et helt menneske igennem bevægelse

Tak fordi du besøger min hjemmeside Tao Qigong Heling. Her vil du blive præsenteret for Qigong i følge Neigong traditionen, som rækker langt ud over at være et mindful afspændingsredskab eller et opvarmnings-supplement til Tai Chi.


Begrebet Tao

Beskriver vejen til enhed/helhed. Tao-tilstanden nås ikke igennem noget ønske om forandring/ændring. Det, som søges på Taos vej, har du allerede. Et godt liv leves uden egoistisk anstrengelse og ved at følge din medfødte sjælelige evne til at

  1. værdsætte
  2. lære af
  3. arbejde med

hvad end der sker i hverdagslivet. (Benjamin Hoff , “The Tao of Pooh – the principles of Taoism demonstrated by Winnie-the-Pooh”).

Begrebet Qigong – i følge Neigong traditionen

Står for bevægelser, som kultiverer kroppens livsenergi. I Tao Qigong Heling arbejdes der i følge Neigong traditionen. Det vil bl.a. sige at fokus ligger på neurologiske og bevidsthedsmæssige processer og ikke på meridianer.

Begrebet Heling

Forstås som en indefra kommende spontanhelbredelse, som involverer fysisk, emotionel, mental og spirituel mestring, ud fra hvad mennesket allerede har med sig.


Du kan opleve Tao Qigong Heling i Hobro i Midtjylland samt i Hundested på Nordsjælland.

Se mere om ´Qigong og Heling´ samt ´Qigong og Tao´ her.

Qigong på Anholt

Tao Qigong Heling:

  • Tager udgangspunkt i, at Qigong i Asien oprindeligt blev brugt som terapeutisk redskab for fysisk og spirituel vækst hos det enkelte menneske. Og at hvert menneske har sin egen unikke vej.
  • Inkluderer samtalekunst, positurers sjælelige indvirkning, mytologi, energistrømme i de dybere lag af mennesket og taoistisk filosofi.
  • Er en arbejdsmetode indenfor Qigong, som jeg opfandt og udviklede i årene 2000 – 2013 ud fra min egen faglige, spirituelle og personlige baggrund.
  • Metoden opdateres løbende med den nyeste viden og erfaring på området.

På min hjemmeside kan du:

Mit navn er Jonnah M. A. Nielsen.

Jeg har Qigong-værksted i Hobro i Midtjylland og Hundested på Nordsjælland.