At blive et helt menneske igennem bevægelse

Tak fordi du besøger min hjemmeside: Tao Qigong Heling.

Her vil du blive præsenteret for en Qigong-form som rækker langt ud over at være et mindful afspændingsredskab eller et opvarmnings-supplement til Tai Chi.

Lidt forklaring på ordene:

Begrebet Qigong står for bevægelser, som optimerer kroppens livsenergi. I Tao Qigong Heling praktiseres Qigong ifølge Vandmetode-bevægelse og -meditation. Der arbejdes med neurologiske og bevidsthedsmæssige processer og ikke med meridianer.

Begrebet Heling forstås som en indefra kommende spontanhelbredelse, som involverer biokemi, emotioner, mentale processer og spiritualitet. Heling skal ikke forveksles med begrebet Healing.

Begrebet Tao beskriver en vej til enhed/helhed. Tao-tilstanden nås ikke igennem nogen indre eller ydre forandring af karakter eller egenskab. Mennesket og universet forandrer sig meget lidt. Et godt liv kan derimod findes ved at opdage en medfødt sjælelig evne, som går ud på at

  1. værdsætte
  2. lære af
  3. arbejde med

hvad end der sker i hverdagslivet. (Benjamin Hoff , “The Tao of Pooh – the principles of Taoism demonstrated by Winnie-the-Pooh”).

Qigong på Anholt

Tao Qigong Heling:

  • Tager udgangspunkt i, at Qigong i Asien oprindeligt blev brugt som terapeutisk redskab for fysisk og psykisk vækst hos det enkelte menneske. Og at hvert menneske har sin egen unikke vej.
  • Hviler på Qigongs udsøgte terapeutiske og kunstnerisk-energetiske potentialer, som f.eks. samtalekunst, positurers sjælelige indvirkning, mytologi, energistrømme i de dybere lag af mennesket og taoistisk filosofi.

Tao Qigong Heling er en metode indenfor Qigong, som jeg opfandt og udviklede i årene 2000 – 2013 ud fra min egen faglige, spirituelle og personlige baggrund.

På min hjemmeside kan du:

  • Læse om hvem jeg er, og hvorfor Tao Qigong Heling blev til.
  • Blive klogere på, hvordan jeg bruger Qigong som redskab til menneskelig udvikling.
  • Se hvordan du kommer i gang med at praktisere Tao Qigong Heling. (se også oversigten ude til højre)
  • Læse lidt om Vandmetoden indenfor Qigong.
  • Følge min blog, som opdateres på fredage (bortset fra ferie/fridage).

Mit navn er Jonnah M. A. Nielsen. Jeg er bosiddende i Hobro.