At blive et helt menneske igennem bevægelse

Tak fordi du besøger min hjemmeside Tao Qigong Heling.

Her vil du blive præsenteret for Qigong fra Neigong-traditionen, som rækker langt ud over at være et mindful afspændingsredskab eller et opvarmnings-supplement til Tai Chi.

Du kan opleve Tao Qigong Heling i Hobro i Midtjylland samt i Hundested på Nordsjælland.

Lidt om ordene:

Begrebet Tao beskriver vejen til enhed/helhed. Tao-tilstanden nås ikke igennem noget ønske om indre forandring/ændring. Det, som søges på Taos vej, har du allerede. Et godt liv leves uden egoistisk anstrengelse og ved at følge din medfødte sjælelige evne til at

 1. værdsætte
 2. lære af
 3. arbejde med

hvad end der sker i hverdagslivet. (Benjamin Hoff , “The Tao of Pooh – the principles of Taoism demonstrated by Winnie-the-Pooh”).

Begrebet Qigong står for bevægelser, som optimerer kroppens livsenergi. I Tao Qigong Heling fokuseres der i overensstemmelse med Neigong-traditionen på neurologiske og bevidsthedsmæssige processer og ikke på meridianer.

Begrebet Heling forstås som en indefra kommende spontanhelbredelse, som involverer fysisk, emotionel, mental og spirituel mestring, ud fra hvad mennesket allerede har med sig.

Se mere om ´Qigong og Heling´ samt ´Qigong og Tao´ her.

Qigong på Anholt

Tao Qigong Heling:

 • Tager udgangspunkt i, at Qigong i Asien oprindeligt blev brugt som terapeutisk redskab for fysisk og spirituel vækst hos det enkelte menneske. Og at hvert menneske har sin egen unikke vej.
 • Hviler på terapeutiske og kunstnerisk-energetiske potentialer, som f.eks. samtalekunst, positurers sjælelige indvirkning, mytologi, energistrømme i de dybere lag af mennesket og taoistisk filosofi.
 • Er en arbejdsmetode indenfor Qigong, som jeg opfandt og udviklede i årene 2000 – 2013 ud fra min egen faglige, spirituelle og personlige baggrund.
 • Metoden bliver hele tiden opdateret med nyeste viden og erfaring.

På min hjemmeside kan du:

 • Læse om hvem jeg er, og hvorfor Tao Qigong Heling blev til.
 • Blive klogere på, hvordan jeg bruger Qigong som metode til menneskelig udvikling.
 • Se hvordan du kommer i gang med at praktisere Tao Qigong Heling. (se også oversigten ude til højre)
 • Få lidt dybere indblik i to redskaber som jeg integrerer i Qigong.
 • Følge min blog, som opdateres på fredage (bortset fra mine ferie/fridage).

Mit navn er Jonnah M. A. Nielsen.

Jeg har Qigong-værksted i Hobro (Midtjylland) og Hundested (Nordsjælland).