Fordybelse

Tao Qigong Heling – Fordybelse er et tilbud, som samler en lille gruppe af mennesker, der mødes med jævne mellemrum og praktisere sammen omkring udvalgte spirituelle emner indenfor Qigong i følge Neigong traditionen. Tao Qigong Heling – Fordybelse er en overbygning på Basis Neigong og tilbyder et forløb, hvor der er tid og ro til stede som forudsætning for fordybelsen.

Der tilbydes to forskellige former for Tao Qigong Heling – Fordybelse:

1. Fordybelse i Neigong Lyd-krop-healing:

  • De indre organer spiller en vigtig rolle i taoistisk medicin. Dine spirituelle kvaliteter kan først blive jordforbundet, når lidelserne i organerne er blevet renset ud. På Neigong Lyd-krop-healing arbejder vi med at rense vore indre organer samt den kraft, der bor i det enkelte indre organ. Vi bruger seks hellige lyde, og vi bruger særligt designede Neigong-bevægesekvenser, som benævnes ´Øvelserne for Det Indre Guld´. Arbejdet berører samtidig dit chakra-system. I taoistisk medicin kommunikerer hjertet, leveren, nyrerne, lungerne, milten og tripelvarmeren via rygsøjlen med de syv chakras: rod, hara, solarplexus, hjerte, strube, tredjeøje og krone.

Når vi arbejder med Det Indre Guld, kan vi samle, transformere og udsende universel energi. Det er på den måde, at vi fornyer os selv og ikke udtæres af vores daglige arbejde, hvad end det måtte bringe. Arbejdet kaldes også “At give til sig selv”. – Jonnah.

Fordybelse i Neigong Lyd-krop-healing afholdes over flere efter hinanden aftalte mødedage med tretimers undervisning pr. gang. Kontakt mig for at høre nærmere, hvis du er interesseret.

2. Fordybelse i Hjertet i Den Nye Tid:

  • De udfordringer, som findes i verden i dag, kalder på at vi opdaterer vores energi-system. I seminaret for Hjertet i Den Nye Tid lærer du om at opbygge dit energisystem, så det tunes ind overfor den nye tids udfordringer, som rammer både globalt og individuelt i vores liv som mennesker. Du lærer om at trække på spirituel guiding i forhold til din fysiske hverdag, dit netværk og samfundet i øvrigt. Vi arbejder med meditation, som er inspireret af Bob Moore, Rudolf Steiner og mine egen processer og rejser til eks. Sydfrankrig, og vi arbejder med forskellige former for Healings- og Hjerte-Qigong.

Der er ingen anden kraft du kan besidde, som vil være dig til gavn, hvis du ikke har hjertekraft. Hjertekraft modvirker al anden stoltheds kraft. Hjertekraft får du, når du træner dig selv i at åbne hjertet og opdager, at du har hele menneskeheden boende der. – frit efter “Strong Winds from Nowhere” af Ronit Galapo.

Fordybelse i Hjertet i Den Nye Tid afholdes som halvårlige forløb med fem timers undervisning pr. gang. Kontakt mig for at høre nærmere, hvis du er interesseret.

*****

Vi er en gruppe mennesker, der arbejder videre ud fra ovenstående to forløb indenfor Tao Qigong Heling – Fordybelse med Fordybelse for viderekomne.