Individuel Stress Release – Sjæle Guiding

Vi siger ofte, at årsagen til stress skal findes i, at vi ikke lytter nok til os selv. Men meget ofte er det umuligt for os at lytte til os selv, fordi vi dybest set ikke er rigtig klar over, hvem “os selv” er.

I Individuel Stress Release – Sjæle Guiding får du igennem Qigong afdækket sider af dig selv, som du må have med for at kunne træffe gennemgribende stress-frie valg i din ganske almindelige hverdag.

Der er ikke tale om, at du skal forandre noget eller forandre dig. der er derimod tale om at du slet og ret finder ind til dine medfødte cooping-strategier på helt lavpraktisk plan og på spirituel plan.

Den Guiding du får her er den individuelle form for Tao Qigong Heling, som jeg har skabt ud fra min over 20 års erfaring med at guide enkeltmennesker og grupper i Qigong.

Du får dit eget skræddersyede Qigong-program med hjem, og det tager hånd om dig som enkeltmenneske i forhold til dine unikke Helings-processer.

Individuel Stress Release – Sjæle Guiding har hjulpet mig og mange andre utallige gange i livet.

Den Helings-proces du får sat i gang med Individuel Stress Release – Sjæle Guiding kan dreje sig om:
 • At håndtere ens arbejdssituation.
 • Samspillet med den familie man kommer fra.
 • Måder at være i parforholdet på.
 • Håndtering af sygdom.
 • Takling af ensomhed/tomhed.
 • Forståelse af egen identitet.
 • Hvad man kan give til sig selv og andre.
 • At blive set som man er.
 • At være nærværende overfor sine børn/børnebørn.
 • Hvordan ens liv får mening og substans på dybere plan.
 • At bruge sine sensitive sider konstruktivt.
 • ect, ect, ect,

En transpersonlige Helings-proces

I Individuel Stress Release – Sjæle Guiding er Heling, Reading og Forløsning helt i fokus. Se lidt mere indholdet i den samlede metode her.

I en Guiding inddrages din livshistorie på et spirituelt plan.

I en Guiding bruges helt specifikt udvalgte Qigong-øvelser indenfor Neigong-traditionen. Disse øvelser er på én gang simple og komplekse.

Individuel Stress Release – Sjæle Guiding er udgangspunkt for den måde hvorpå jeg tilbyder uddannelse til andre. Se lidt om ny uddannelsen her.

Hvordan Individuel Stress Release – Sjæle Guiding foregår:

Du behøver ikke at kende til Qigong i forvejen, for at kunne arbejde med dit eget Qigong-program i Individuel Stress Release.

Når du vælger at blive guidet i Individuel Stress Release, starter vi med  at tale lidt om det tema i dit liv, som du søger belyst og helet for stress, så du kan leve mere i harmoni med dig selv, som det menneske du er.

Derefter aftaler vi en tid til selve Guidingen.

Når du kommer hos mig, starter vi med en nærmere konkretisering af, hvilken form for stress du gerne vil have forløst i dit liv. Efterfølgende kommer Qigong-delen, hvor du undervises i udførelsen af Qigong-bevægelser, og hvor jeg foretager de første læsninger af din krop.

    

Guiding og energi-læsning, forår 2018

Ud fra løbende Guidinger og læsninger af din energi (vi mødes med 2 – 4 ugers mellemrum), arbejder vi videre med Qigong som redskab til forløse din stress.

Hver enkelt Guiding tager 2 – 2½ time – og der tilrådes ofte mere end en konsultation, for at opnå det optimale. Det aftaler vi i fællesskab ud fra dine egne fornemmelser.

Timeprisen er 475 kr.

Guidingerne foregår i min Qigong-praksis i Hobro (Jylland) og Hundested (Nordsjælland).

Du er altid velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon for yderligere spørgsmål.