Sjæle Guiding

Sjæle Guiding er en guiding af enkelt-mennesker, hvor Qigong indgår som en central del.

Jeg har guidet enkelt-mennesker i Qigong i over 20 år.

I foråret 2018 fik min guiding af enkelt-mennesker navnet Sjæle Guiding. Navnet ligger tæt op af de Qigong-øvelser, som jeg fra foråret 2018 har brugt i guidingen. Og et navn kendt fra dansk sprogbrug hindrer eventuelle misforståelser, som kan opstå ved at bruge kinesiske termer.

Sjæle Guiding er den individuelle form for Tao Qigong Heling. Den er skabt til mennesker, som gerne vil have deres eget skræddersyede Qigong-program, for her igennem at følge op på deres egne Helings-processer.

Guiding, hvor man tager hånd om sig selv som enkeltindivid igennem Qigong, har hjulpet mig og mange andre utallige gange i livet.

Den helings-proces du får sat i gang med Sjæle Guiding kan dreje sig om:
 • At håndtere ens arbejdssituation.
 • Samspillet med den familie man kommer fra.
 • Måder at være i parforholdet på.
 • Håndtering af sygdom.
 • Takling af ensomhed/tomhed.
 • Forståelse af egen identitet.
 • Hvad man kan give til sig selv og andre.
 • At blive set som man er.
 • At være nærværende overfor sine børn/børnebørn.
 • Hvordan ens liv får mening og substans på dybere plan.
 • At bruge sine sensitive sider konstruktivt.
 • ect, ect, ect,

Sjæle Guiding-metode

I Sjæle Guiding er Heling, Reading og Forløsning helt i fokus. Se lidt mere indholdet i den samlede metode her.

I Sjæle Guiding inddrages din livshistorie på et spirituelt plan.

I Sjæle Guiding bruges helt specifikt udvalgte Qigong-øvelser indenfor Neigong-traditionen. Disse øvelser er på én gang simple og komplekse.

Sjæle Guiding bliver fra 2020 det nye grundlag, hvorpå jeg tilbyder uddannelse til dem, der gerne vil dybere ind i Qigongs univers. Se lidt om den nye uddannelsen.

Hvordan Sjæle Guiding foregår:

Du behøver ikke at kende til Qigong i forvejen, for at kunne arbejde med dit eget Qigong-program i Sjæle Guiding.

Selve forløbet opstartes med, at vi taler lidt om det tema i dit liv, som du søger belyst og helet, for at kunne leve mere i harmoni med dig selv.

Derefter aftaler vi en tid til selve Guidingen.

Når du kommer hos mig, starter vi med en nærmere konkretisering af, hvilken form for stress/frygt du gerne vil have forløst i dit liv. Efterfølgende kommer Qigong-delen, hvor du undervises i udførelsen af Qigong-bevægelser, og jeg foretager de første læsninger af din krop.

    

Guiding og energi-læsning, forår 2018

Ud fra løbende Guidinger og læsninger af din energi (vi mødes med 2 – 4 ugers mellemrum), arbejder vi videre med Qigong som redskab til forløse din stress.

Hver enkelt Guiding tager 2 – 2½ time – og der tilrådes altid flere konsultationer, for at opnå det optimale. Det aftaler vi i fællesskab ud fra dine egne fornemmelser.

Timeprisen er 475 kr. Eksempel: en fuldendt afbalancering bestående af 3 konsultationer vil dermed koste omkring 3.000 kr.

Guidingerne foregår i min Qigong-praksis i Hobro.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon for yderligere spørgsmål.