Qigong som metode til vækst og udvikling

Tao Qigong Heling arbejder med Qigong i følge Neigong traditionen  som en metode til vækst og udvikling. Vækst handler her om at modnes og at bruge sine erfaringer i forhold til sjælens vej. Udvikling handler her om at vikle sig ud af livshæmmende faktorer, – komme frem til bevidstheden om, at alt liv er forbundet, og at vi alle kan nyde livet, nøjagtigt som det er.

I Tao Qigong Heling praktiseres og Guides der i dag efter en samlet metode, hvori der indgår:

  • Spiral Qigong (Neigong og Shengong)
  • Lys, smil og vand Meditation
  • Reading og Forløsning

Tao Qigong Heling hviler på komponenter og forudsætninger, som gør Qigong til et transformerende redskab for det enkelte menneske.

Som menneske har du altid en helt unik historie med dig, der ikke kan sammenlignes med andre menneskers historie. Det har indflydelse på både dit fysiske, sjælelige og spirituelle niveau.

Vigtige komponenter i Qigong som metode til vækst og udvikling

Qigong kan praktiseres på mange måder og med mange formål. Hos mig er der særlige komponenter, som er helt centrale: begrebet Heling, begrebet Tao samt det meditative fokus vi bruger i Tao Qigong Heling.

Qigong og Heling

Andrew Verity, Grundlægger af Collage of Neuro-Training, siger noget vigtigt om Heling (helbredelsesprocesserne):

“Al helbredelse stammer indefra, og alligevel kan man ikke tvinge nogen til at blive frisk. Det bedste vi kan gøre er at skaffe et miljø, hvor den iboende helbredelsesintelligens kan gå til arbejdet. Kunsten at helbrede/ hele er at vide, hvilken type udfordring man skal bruge for at udløse en positiv respons.”

I Tao Qigong Heling guides du igennem smerter eller spændinger, som har sat sig i kroppen. Dine fysiske, sjælelige og spirituelle sider bliver involveret i denne proces. Der søges en neurologisk og bevidsthedsmæssigt forløsning i specifikke energetiske strukturere.

I Heling (iflg. Verity) anerkender man, at mennesket i sit udgangspunkt er fuldkomment med henblik på sin opgave i livet. Det man undersøger er, hvad der hindrer denne fuldkommenhed i at komme til udtryk. I afkodning af stress efterlyser man dermed ikke nogen forandring eller ændring af menneskets karakter eller egenskab.

Helbredelsesprincipperne eller principperne for Heling er på denne måde helt i tråd med Taoismen.

Qigong og Tao

Kernen i Taoismen er at arbejde med “hvad end der måtte ske i ens hverdag”, og i denne proces at slippe ego-styring og egoets evindelige ønske om forandring. Når man gør det, vil man komme frem til sine medfødte kvaliteter.

For på denne måde at arbejde taoistisk med Qigong, må man vælge en Qigong praksis, som tillader universel-energien at komme til udtryk. Dette gør Qigong fra Neigong-traditionen.

I Tao Qigong Heling arbejdes der med principper for klarsyn, healing og universel-energi igennem Qigong-formen: Spiral Qigong . Du kan læse lidt mere om Spiral Qigong her.

Qigong og Meditation

Meditation som `følger lysets, smilets eller vandets natur` er en urgammel meditations-form, som har shamanistiske rødder.

Meditationerne kan give dig anvisninger på din spirituelle praksis, og er blevet brugt i forbindelse med meditation verden over. Meditationerne kan bruges i forbindelse med hvilken som helst spirituel praksis og er således ikke noget, der er forbeholdt nogen bestemt praksis. Alt efter tradition kan en sådan meditation indeholde forskellige fremgangsmåder.

Uanset fremgangsmåde er det vigtigt at forstå, at der med meditation på lys, smil eller vand ikke er tale om at efterligne eller forestille sig noget, men at det drejer sig om et indre fokus på kroppens lys-, smil- eller vand-natur.

I Tao Qigong Heling udvikler en sådan meditation sig til at blive en meget intuitiv og ikke-styrende form. Du kan læse lidt mere om Meditationerne her.

Vigtige forudsætninger for Qigong som metode til vækst og udvikling 

Der skal nævnes to vigtige forudsætninger for at Qigong fungerer som metode til vækst og udvikling hos det enkelte menneske:

Den terapeutiske forudsætning:

  • Igennem Sanseiagttagelse og det at sætte ord på tingen, tages der først og fremmest kærligt og blidt imod dine følelser, – men også dine tanker og handlinger, –  igennem tid og sted. Selvindsigt og følelsen af selvværd er forudsætning for, at du møder dig selv og omverdenen klart – og at du kan regne med dig selv som menneske.

Den kunstnerisk-energetiske forudsætning:

  • Igennem Guiding og universel-bevægelse bliver du ført igennem et indre energetisk/ sjæleligt landskab. Dette indre landskab vil afsløre steder med naturlige ressourcer og muligheder. Steder som du enten havde glemt du havde, eller som du ikke tidligere har været bevidst om. Skønhed kommer fra det naturlige, – og sådan skønhed rører sjælen.

Uanset hvor jeg underviser /Guider, sker det ud fra disse terapeutiske og kunstnerisk-energetiske forudsætninger. Derfor er Tao Qigong Heling langt mere end mindfulness i bevægelse eller et optrænings-supplement til Tai Chi.

Jeg har Guidet/undervist ud fra disse forudsætninger siden 2004. Og du kan læse mere om, hvordan og hvor jeg Guider/underviser her.

Fra 2020 tilbyder jeg et helt nyt Guide-uddannelsesforløb indenfor Qigong. Du kan læse mere om det nye uddannelsesforløb her.