Qigong, meditation og spiraler – 2018

Her vil jeg beskrive lidt mere omkring to vigtige redskaber, som har fået en særlig plads i  Tao Qigong Heling fra 2018. Det kan give dig en ide om, hvordan Qigong, meditation og spiraler samarbejder i helbredelses-processer. Hvad er kendetegnende ved det meditative aspekt af Tao Qigong Heling? og hvad er kendetegnende ved bevægelsesaspektet i Tao Qigong Heling?

Lys-, smil- eller vand-Meditation

Disse Meditationer i Tao Qigong Heling skaber et indre rum, hvor de helbredende faktorer gives et større felt at operere på. Meditationerne i sig selv er ikke helbredende, men Meditationerne faciliterer helbredelse.

Genstanden for Meditationen er lysets, smilets eller vandets natur, som den manifesterer sig inde i kroppen. Åndedrættet spiller en væsentlig rolle i Meditationerne. At meditere i følge lysets, smilets eller vandets natur har i Tao Qigong Heling flere facetter og gradueringer – alt efter hvor du selv er i din feminine/maskuline balance.

Når man f.eks. bruger vandet som genstand for sin Meditation, kan oplevelsen beskrives som i følgende:

Fra Tao Te Ching, kapitel 8 – frit oversat efter Derek Lin:

Det højeste gode ligner vand

Vand drager fordel af myriader af ting uden kamp

Det opholder sig steder, folk ikke bryder sig om

Derfor kan det sammenlignes med Tao.

 

Hviler på det rigtige sted

Føler med stor dybde

Giver med stor venlighed

Taler med stor integritet

Nærer med stor administration

Behandler med stor dygtighed

Bevæger med stor timing.

 

Fordi det ikke kæmper

Er det hinsides bebrejdelse.

   

Spiral Qigong

Spiral Qigong følger først og fremmest Neigong-traditionen. Traditionen giver anvisning på, hvordan man igennem bevægelse slipper ego-styring og erstatter den med spirituelle kvaliteter såsom: tilgivelse, tålmodighed, medfølelse, ydmyghed, klarsynet kærlighed.

Spiral Qigong er karakteristisk ved to ting: rytme og retning.

Qigong-bevægelsernes rytme består af skiftevis blidhed og fasthed. Det blide og faste afløser hinanden i en uendelighed, og der hvor skiftet opstår, fremkommer en dirren, – en form for tavs bøn.

Qigong-bevægelserne retning efterligner fænomener som fiskestimer, fugleflugt, mælkevejens bane, biernes eller myrernes synkrone samarbejde. På sammen måde som disse ydre naturfænomener arbejder samstemmende, på sammen måde samstemmes dit indre igennem bevægelsernes karakteristika.

Spiral Qigong indeholder en del balancetræning, men er samtidig meget dvælende i sin natur. Basis-åbnere indenfor Spiral Qigong er et kapitel for sig, og disse er vigtige at praktisere, for at du overhovedet kan stabilisere formen. 

Spiral Qigong er poetisk. Dens sprogbrug indeholder arketyper/symboler, som hjælper den praktiserende til at leve i overensstemmelse med `det at være menneske` på et dybt spirituelt plan.

Spiral Qigong opøver en syntese af maskuline og feminine kræfter hos den praktiserende. Derved opløses ikke kun stress i nervesystemet men også i sjælen. Ligesom der opbygges energi-reserver, som der kan tæres på i det lange løb.

Der optrænes en cirkulation dybt inde i kroppen, og det er således ikke overflademeridianerne der fokuseres på, men de dybere energistrukturer i kroppen som f.eks. nerveplexus. Spiralmetoden tvister og drejer og trækker aldrig en ret linje. Det er måden, hvorpå du opdager dit eget indre terræn.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er 013-e1525293404591-630x1024.jpg

Qigong, meditation og spiraler – fokus og Heling

Når du bruger et meditativt fokus sammen med Qigong, vil du opleve at den indre helbredelseskraft træder tydeligere igennem. Når du lære om Spiral Qigong vil du komme til den spirituelle del af din Qigong-praksis.