Qigong som metode til vækst og udvikling

Tao Qigong Heling anvender Qigong som metode til vækst og udvikling. Med vækst forstås: at modnes og at bruge sine erfaringer hensigtsmæssigt. Med udvikling forstås: at vikle sig ud af livshæmmende faktorer, og komme frem til bevidstheden om, at alt liv er forbundet og at enhver kan nyde livet, nøjagtigt som det er.

I Tao Qigong Heling praktiseres og Guides der efter en samlet metode, hvori der indgår:

  • Spiral Qigong
  • Vand Meditation
  • Reading og Forløsning

Tao Qigong Heling hviler på særlige grundforudsætninger, som er garant for, at Qigong kan tage hånd om dig som enkeltindivid. – Et menneske med en unik historie og med en længsel efter at forstå og bruge dig selv på et fysisk, sjæleligt og spirituelt niveau.

Qigong og Heling

Andrew Verity, Grundlægger af Collage of Neuro-Training, siger noget vigtigt om Heling (helbredelsesprocesserne):

“Al helbredelse stammer indefra, og alligevel kan man ikke tvinge nogen til at blive frisk. Det bedste vi kan gøre er at skaffe et miljø, hvor den iboende helbredelsesintelligens kan gå til arbejdet. Kunsten at helbrede/ hele er at vide, hvilken type udfordring man skal bruge for at udløse en positiv respons.”

I Tao Qigong Heling guides du igennem smerter eller spændinger, som har sat sig i kroppen. Dine fysiske, sjælelige og spirituelle sider bliver involveret i denne proces. Der søges en neurologisk og bevidsthedsmæssigt forløsning i specifikke energetiske strukturere.

I Heling (iflg. Verity) anerkender man, at mennesket i sit udgangspunkt er fuldkomment med henblik på sin opgave i livet. Det man undersøger er, hvad der hindrer denne fuldkommenhed i at komme til udtryk. I afkodning af stress efterlyser man dermed ikke nogen forandring eller ændring af menneskets karakter eller egenskab.

Helbredelsesprincipperne eller principperne for Heling er på denne måde helt i tråd med Taoismen.

Qigong og Tao

Kernen i Taoismen er at arbejde med “hvad end der måtte ske i ens hverdag”, og i denne proces at slippe ego-styring og egoets evindelige ønske om forandring. Når man gør det, vil man komme frem til sine medfødte kvaliteter.

For på denne måde at arbejde taoistisk med Qigong, må man vælge en Qigong praksis, som tillader universel-energien at komme til udtryk.

I Tao Qigong Heling arbejdes der med principper for klarsyn, healing og universel-energi igennem Qigong-formen: Spiral Qigong . Du kan læse lidt mere om Spiral Qigong her.

Qigong og Meditation

Meditation som `følger vands natur` er en urgammel meditations-form, som har shamanistiske rødder.

Vand Meditation kan give dig anvisninger på din spirituelle praksis, og er i tidligere tider blevet brugt i forbindelse med meditation verden over. Vand Meditation kan bruges i forbindelse med hvilken som helst spirituel praksis og er således ikke noget, der er forbeholdt nogen bestemt praksis. Alt efter tradition kan Vand Meditation indeholde forskellige fremgangsmåder.

Uanset fremgangsmåde er det vigtigt at forstå, at der med vand meditation ikke er tale om at stå og efterligne vands bevægelser, men at det drejer sig om et indre fokus på kroppens vand-natur.

I Tao Qigong Heling udvikler Vand Meditation sig til at blive en meget intuitiv og ikke-styrende form. Du kan læse lidt mere om Vand Meditation her.

Fra Rheinfall, Schweiz – 2017. Luften mættet af brusende vandpartikler.

Tao Qigong Heling – Metode til vækst og udvikling 

To vigtige grundforudsætninger i Tao Qigong Heling gør den velegnet til vækst og udvikling hos det enkelte individ:

Den terapeutiske grundforudsætning:

  • Igennem Sanseiagttagelse og det at sætte ord på tingen, tages der først og fremmest kærligt og blidt imod dine følelser, – men også dine tanker og handlinger, –  igennem tid og sted. Selvindsigt og følelsen af selvværd er forudsætning for, at du møder dig selv og omverdenen åbent – og at du kan regne med dig selv som menneske.

Den kunstnerisk-energetiske grundforudsætning:

  • Igennem Guiding og bevægelse bliver du ført igennem et indre energetisk/ sjæleligt landskab. Dette indre landskab vil afsløre steder med naturlige ressourcer og muligheder. Steder som du enten havde glemt du havde, eller som du ikke tidligere har været bevidst om. Skønhed kommer fra det naturlige, – og sådan skønhed rører sjælen.

Uanset hvor jeg underviser /Guider, sker det ud fra disse terapeutiske og kunstnerisk-energetiske grundforudsætninger. Derfor er Tao Qigong Heling langt mere end mindfulness i bevægelse eller et optrænings-supplement til Tai Chi.

Jeg har Guidet/undervist ud fra disse grundforudsætninger siden 2004. Og du kan læse mere om, hvordan og hvor jeg Guider/underviser her.

I 2014 startede jeg mit første eget uddannelsesforløb op med ´Individuel Guiding med Qigong´. Du kan læse mere om nyt uddannelsesforløb i 2020 her.