Qigong som metode til vækst og udvikling

Tao Qigong Heling anvender Qigong som metode til vækst og udvikling. I Tao Qigong Heling praktiseres og Guides der i Qigong ifølge Helingsprincipperne og Vandmetoden. Desuden hviler Tao Qigong Heling på særlige grundforudsætninger, som er garant for, at Qigong kan tage hånd om dig som enkeltindivid. – Et menneske med en personlig historie og med en længsel efter at forstå og bruge dig selv på et fysisk, sjæleligt og spirituelt niveau.

Tao Qigong Heling – Helingsprincipperne

Andrew Verity, Grundlægger af Collage of Neuro-Training, siger noget vigtigt om Heling:

“Al helbredelse stammer indefra, og alligevel kan man ikke tvinge nogen til at blive frisk. Det bedste vi kan gøre er at skaffe et miljø, hvor den iboende helbredelsesintelligens kan gå til arbejdet. Kunsten at helbrede/ hele er at vide, hvilken type udfordring man skal bruge for at udløse en positiv respons.”

I Tao Qigong Heling bliver du via bevægelse guidet igennem smerter eller spændinger, som har sat sig i kroppen. Både din fysiske og din sjælelig side bliver involveret i denne proces. Der søges en neurologisk og bevidsthedsmæssigt forløsning, og du bliver guidet til selv at arbejde med specifikke energetiske strukturere.

I Heling måles der på psykologiske mønstre, følelser der har behov for udtryk samt på kroppens biokemi – når du afkoder stress på disse parameter igennem Qigong-bevægelse, er der gode forudsætninger for at stå med en metode til vækst og udvikling.

Tao Qigong Heling – Vandmetoden

Tao Qigong Heling anvender Vandmetoden indenfor Qigong. Vandmetoden er en urgammel praksis-metode indenfor den taoistiske livsfilosofi og den har shamanistiske rødder. Vandmetoden indeholder anvisninger på, hvordan du kan praktisere – både mht. din Qigong-form (aktiv Qigong) og mht. din Meditations-praksis (stille Qigong).

Du kan læse lidt mere om Vandmetodens kendetegn her.

Fra Rheinfall, Schweiz – 2017. Luften mættet af brusende vandpartikler.

Tao Qigong Heling – Metode til vækst og udvikling 

To vigtige grundforudsætninger gør i særlig grad Tao Qigong Heling til en metode til vækst og udvikling for det enkelte individ, – skaber fysisk og psykisk balance og udvikler menneskets indre kvaliteter:

Den terapeutiske grundforudsætning:

  • Igennem Sanseiagttagelse og det at sætte ord på tingen, tages der først og fremmest kærligt og blidt imod dine følelser, – men også dine tanker og handlinger, –  igennem tid og sted. Selvindsigt og følelsen af selvtillid og selvværd er forudsætning for, at du møder dig selv og omverdenen åbent – og at du kan regne med dig selv som menneske.

Den kunstnerisk-energetiske grundforudsætning:

  • Igennem Guidingen og bevægelserne bliver du ført igennem et indre energetisk/ sjæleligt landskab. Dette indre landskab vil afsløre steder med naturlige ressourcer og muligheder. Steder som du enten havde glemt du havde, eller som du ikke tidligere har været bevidst om. Skønhed kommer fra det naturlige, – og sådan skønhed rører sjælen.

Uanset hvor jeg underviser eller Guider, sker det ud fra disse terapeutiske og kunstnerisk-energetiske grundforudsætninger. Derfor er Tao Qigong Heling langt mere end mindfulness i bevægelse eller et optrænings-supplement til Tai Chi.

Jeg har Guidet/undervist ud fra disse grundforudsætninger siden 2004. Og du kan læse mere om, hvordan og hvor jeg Guider/underviser her.

I 2016 stod mit første hold nyuddannede Basis Dao Yin Gong Guider færdige med deres eksamensbevis. Du kan læse mere om Uddannelsen og næste optagelsesrunde her.