Individuel Dao Yin Gong Guiding

Qigong og individuel Guiding er som skabt for hinanden. Vidste du, at i det gamle Asien blev Qigong brugt som individuel afbalanceringsredskab på psykofysisk niveau ?

Har du har en udfordring i dit liv, som trikker dig, og som du gerne vil opleve at handle anderledes på/ have det anderledes med ? – så er Individuel Dao Yin Gong Guiding måske den rette hjælp for dig.

Individuel Dao Yin Gong Guiding har hjulpet mig og mange andre utallige gange i livet.

Individuel Dao Yin Gong Guiding er grundstenen, ud fra hvilken al anden praksis indenfor Tao Qigong Heling er udviklet.

Fordi Individuel Guiding har vist sit potentiale, tager den uddannelse, jeg tilbyder indenfor Qigong til andre, direkte afsæt i Individuel Dao Yin Gong Guiding. Læs mere om uddannelsen her.

Qigong brugt som individuel afbalanceringsredskab på psykofysisk niveau:

Den udfordring du søger løst i Individuel Dao Yin Gong Guiding kan dreje sig om alt lige fra:

  • Valg af arbejde/karriere.
  • Samspil i familien eller i parforholdet.
  • Kriser i forhold til sygdom eller identitet.
  • Hvordan du bruger dig selv i forhold til dit netværk i øvrigt.
  • Hvordan livet i sig selv kommer til at give mere lykke og substans for dig.

Hvordan Qigong og individuel Guiding foregår:

Du behøver intet at kende til Qigong i forvejen, for at kunne løse udfordringer med Individuel Dao Yin Gong Guiding.

Selve forløbet opstartes med, at vi aftaler en tid til Guiding, og at du får formuleret lidt omkring din udfordring til mig.

Når du kommer hos mig, starter vi med at målformulere på din udfordring. Efterfølgende kommer Qigong-delen, hvor du undervises i udførelsen af Qigong-bevægelser, og jeg foretager de første scanninger af din krops energiniveau.

    

Guiding og energiscanning – forår 2018

Ud fra løbende Guidinger og scanninger af din energi (vi mødes med 2 – 4 ugers mellemrum), arbejder vi videre med Qigong som redskab til forløsning af din udfordring.

Hver enkelt Guiding tager 2 – 2½ time – og der tilrådes altid flere konsultationer, for at opnå det optimale. Det aftaler vi i fællesskab i forhold til dine ønsker og behov.

Timeprisen er 475 kr. Eksempel: en fuldendt afbalancering bestående af 3 konsultationer vil dermed koste omkring 3.000 kr.

Guidingerne foregår i min Qigong-praksis i Hobro.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for yderligere spørgsmål.