Længerevarende forløb – “Bliv din egen Stress Releaser”

Jeg tilbyder disse længerevarende Qigong-forløb, hvor du lærer om den individuelle transpersonlige  sjæle-rejse med Qigong. Forløbene tager udgangspunkt i min egen lange erfaringer med Qigong i følge Neigong traditionen samt Individuel Stress Release.

Hvad du kan forvente af  forløbet “Bliv din egen Stress Releaser”:

  • Du undervises i begrebet Sjæle-Guiding og hvad det er i sammenhæng med Qigong. Du får erfaring med transpersonlige processer, som forløser stress-tilstande igennem Qigong praksis.
  • Undervisningen bygger på mine snart 30 års erfaring med Guiding, stress og Qigong.
  • Selv om Qigong er af kinesisk oprindelse, bruges der udelukkende termer på forløbet, som er kendt fra dansk sprogbrug.
  • Undervisningen har til formål at give en direkte en-til-en-erfaring med, hvad Qigong i følge Neigong traditionen kan bruges til og virker på, når der foretages individuelle afbalanceringer med praksissen.
  • Men undervisningen tilegner du dig Qigong på et intuitivt, energetisk og sjæleligt plan – først og fremmest for din egen skyld.

Hvorfor lære om individuelle forløb med Qigong:

Al undervisning indenfor Tao Qigong Heling hviler på et møde med det enkelte menneske på et sandt energetisk grundlag. Med Guiding-processen sikrer du dig at Qigong tilgodeser din særegne sjæl og dens unikke rejse.

Min erfaring er, at mange af de oprindelige kvaliteter i Qigong (Neigong-delen) går tabt, når Qigong gøres til en “holdsport”.

Da jeg begyndte at tilbyde Qigong til andre mennesker, startede jeg selv med at Guide og energi-læse i forhold til det enkelte menneske. Jeg har nu haft energi-læsninger med enkeltmennesker i over 20 år.

Jeg har altid været optaget af det enkelte menneskes sjælelige, intuitive og energetiske vej igennem Qigong (Neigong). Det er det, jeg står inde for at være med til at udbrede.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er 20181015_132300-1024x576.jpg
Som tømmer for vejr og vind står vi som sjæle ved livets kyst.
Facts om “Bliv din egen Stress Releaser”:

Du kan blive optaget på et Stress-release-forløb ud fra en personlig samtale. Sådan sikrer vi forventningsafstemninger begge veje.

Det er godt at kende til Neigong for at blive optaget.

Forløbet kan foregå enten i min Qigong-praksis i Hobro eller i min Qigong-praksis i Hundested.

Forløbet opdeles i moduler af ½ års varighed med efterfølgende praksis-og fordybelses-periode.

Der er foreløbig to obligatoriske moduler på forløbet.

Lidt om indhold i “Bliv din egen Stress Releaser”:

  • Gennem særlig udvalgt Qigong i følge Neigong traditionen lære du om den oprindelige taoistisk filosofi, dens anatomi og fysiologi.
  • Gennem Energi-læsninger får du indblik i energi-medicin og dybdepsykologi.
  • Gennem Genopdagelses-processer, hvor du kommer frem til din aktuelle Helings-opgave og dens kerne, erfarer du vigtige ting omkring sundhed, metode samt pædagogik.

Introduktion til forløbet:

Er du interesseret i at komme ind i Qigongs verden på dette terapeutiske og sjælelige plan? Har du spørgsmål til forløbet?

  • kontakt mig pr. mail: jonnah.qi@mail.dk eller telefon: 3054 8819.
  • Der foregår løbende introduktioner i mine værksteder.