Vand og en Vandmetode

Prøv at lukke øjnene et kort øjeblik og tænk på vand. Hvad er det første der dukker op, når du tænker på vand? Hvilke oplevelser husker du bedst med vand? Din sidste badedag ved havet? En kanotur? En tur til en stille kilde? Eller en silende regnvejrsdag i skoven? Vand har inspireret alle mennesker til alle tider. Og i Asien opstod der i tidernes morgen en ide omkring vand og en Vandmetode. En metode, som siden blev glemt igen.

Der er ro at hente, når man opholder sig ved eller i vand, – men der er også en kolossal dybde. Når vandet er stort, vidt og bredt nok, er det også fyldt af uudgrundelige  reparationsmuligheder.

Lake Como – Italy

Ray Grigg, som i sit liv har beskæftiget sig indgående med bl.a. kulturhistorie samt verdens religioner og filosofier, har også beskæftiget sig med “Tao The Ching”.

“Tao The Ching” er et lille mystisk skrift, som forsøger at skildre Taos natur, som en natur der ligner vands natur. Ordene i skriftet udgør komprimerede sætninger, hvor begrebet `vand` ofte dukker op. Ordene i skriftet skulle stamme fra den legendariske skikkelse Laotze. Ordene er videreformidlet af en af Laotzes ihærdige elever, som ville vriste ord fra sin mester, for at forstå lidt om, hvad Tao er for en størrelse.

I sin flyden rører vand enhver sten….

I sin refleksion over skriftet “Tao The Ching” har Ray Grigg sat sig for at beskrive den taoistiske tanke med lidt mere jævne ord, end de ord som Laotzes elev brugte. For på den måde at bidrage til, at vi måske alle får lidt lettere ved at forstå, hvad der egentlig fortælles om i skriftet.

Ray Grigg har bl.a. skreve dette om vands (og Tao`s) natur:

I sin flyden fra bjerget til havet rører vandet hver eneste sten på sin vej. Regn væder, hvor den falder; fra det højeste til det laveste, fra det hårdeste til det blødeste, fra det mest tørre til det mest våde.

Vand skelner ikke. Det fugter og nærer alting. Det er hinsides accept og afvisning, endda hinsides valg. Ingen vilje. Ingen kamp. Kun gøren.

Vand og en Vandmetode til Qigong

I 1994 begyndte jeg at lære om `at bevæge mig som vand` i min Qigong-undervisning. Jeg tror det lige var det der gjorde, at jeg ikke droppede ud af Qigong igen. Hos min lærer dengang, som kom fra Midteuropa og slog sig ned i Danmark i en årrække, havde Qigongs bevægelser en helt særlig kvalitet, som det ikke lykkedes mig at støde på hverken før eller siden i Danmark.

Nu tror man måske, at det hovedsagelig drejer sig om at udføre flydende bevægelser fra bugcenteret, – når man praktiserer Vandmetode Qigong. Men sådan er det ikke.

Jeg vil indskyde her, at det først var langt hen ad vejen, at jeg selv opdagede, hvad der gemte sig af teori og praksis i  Vandmetode Qigong. Og det er først de allerseneste år, at sammenkædningen mellem vandmetode-teori og -praksis er kommet mere grundigt i stand. Det har helt klart ændret min egen praksis og undervisning de senere år.

Teori og praksis i Vandmetoden involverer en mængde forskellige og specifikke stimuli-punkter/områder. Og i bevægelsen aktiveres disse punkter/områder til at samarbejde med hinanden efter ganske bestemte mønstre.

Vandmetode Qigong arbejder ikke med meridian-systemet, så der er ingen stræk og lige linjer – alt er cirkler, åbninger og drejninger ind og ud, som man lærer at udføre mere og mere dygtigt og afslappet.

Men nu lidt mere om, hvorfor Vandmetoden er så god.

At forstå Vandmetodens fordele

Det er ikke rigtig muligt at forstå forskellen på Vandmetode Qigong og andre former for Qigong, før man selv er blevet undervist en rum tid i Vandmetoden.

Jeg tror vi mennesker først og fremmest har brug for at opdage, at vi har en sjæl. Vi har brug for at opleve, hvornår sjælen gør sig gældende i vores liv, før vi overhovedet fornemmer forskellen på, om vi bruger sjælen til noget eller ej. I Vandmetode Qigong aktiveres sjælen. Og fordi man først skal bruge tid på at stifte bekendtskab med det sjælelige,  opdager man først hen ad vejen, hvad Vandmetode vil sige.

Sjælen er i spil hver gang du udsættes for noget i livet, hvor den viden, du umiddelbart står med, ikke slår til.

Når nye udfordringer skal integreres, får sjælen behov for at blive mere flydende. Den får behov for at opføre sig som vand. Når den gør det, begynder den at kunne rækken hen over den afgrund der er imellem det, du allerede ved og det ukendte, som du står overfor.

Og tænk nu blot et lille øjeblik på, hvor stort et behov der er hos alle mennesker i dag, for at kunne integrere de udfordringer, der gives i livet anno 2018.

En af mine egne skelsættende oplevelser med Vandmetoden beskrev jeg en lørdag eftermiddag for flere år siden efter et kursus:

Det er så omsorgsfuldt og så stimulerende dette her! Det er ligesom om livet vågner i mig til helt nye dimensioner, – som om jeg er mere tilstede og ser flere lag af mig selv. Jeg kan meget mere med min krop end jeg troede. Jeg får en livsappetit, som overstiger alle mine forventninger. 

Ingen opskrift

Vi er så vante til at få serveret opskrifter/forskrifter i vores samfund. I Vandmetoden er der ingen opskrifter. Ud over at læse Tao The Ching, og de skrifter som er født i kølvandet på Tao The Ching, kan jeg kun anbefale, at man går i gang med at lære om Vandmetoden i direkte praksis – nu 🙂

I praksis lærer du om at scanne din egen krop og lærer der igennem dens lovmæssigheder at kende. Det er ligesom at lære at dreje en keramisk lerskål (ikke efter pølseteknikken, men på en drejeskive). Her findes der heller ingen opskrift, kun lovmæssigheder, som aspiranten lærer at overholde.

På min hjemmeside kan du læse lidt mere om Vandmetoden. Det er en metode som rigtig nok er svær at beskrive, men som kan opleves – akkurat ligesom begrebet Tao er svær at beskrive, men kan opleves.

Jeg glæder mig over at have muligheden for at dele noget af Den Taoistiske Vandmetoden med andre mennesker i stemning og bevægelse. Det er noget jeg hjertens gerne forsætter med, så længe jeg er her. Så spændende og berigende er det.

Og hver gang jeg opholder mig ved vand eller omgiver mig med vand, tænker jeg på, hvordan mennesker i det gamle shamanistisk prægede Asien opdagede noget ved vand, som blev til en helbredende metode i menneskekroppen og sjælen.

Kærlig hilsen Jonnah

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.